новости


Нови Сад, 27. април 2015.

Представљена публикације осам просторних планова подручја посебне намене у Војводини

Десетогодишњи рад и труд уложен у израду различитих просторних планова подручја посебне намене на територији Војводине, презентован је данас широј јавности у виду публикације, у чијем издавању су учествовали Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и Јавно предузеће Завод за урбанизам Војводине.

Публикација обухвата осам просторних планова подручја посебне намене. Седам планова обрађују подручја заштићене природне баштине, то су: национални парк Фрушка гора, специјални резервати природе Делиблатска пешчара, Обедска бара, Стари Бегеј – Царска бара, Горње Подунавље, Ковиљско-петроварадински рит, Засавица, и један који се односи на инфраструктурни коридор за високонапонски далековод од Панчева до границе са Румунијом.

Осврнувши се на важан задатак који просторно планирање има као инструмент одрживог развоја неке средине, покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић је рекао да се том послу, који спада у изворне надлежности Покрајине, приступило са свешћу да је просторно планирање и кључ за заштиту и одржање животне средине и кључ за хармоничан развој и синергију свих секторских политика.„Кроз припрему и издавање ове публикације потрудили смо се да, пре свега локалним самоуправама, заинтересованом бизнис сектору и удружењима грађана, као и укупној јавности, пружимо на увид основни део текста тих просторних планова, са приложеним тематским картама, како би сагледали које подручје ти планови третирају, какви су потенцијали за одрживи развој, која су ограничења и како да сви заједно помогнемо да се ти просторни планови спроведу у пракси. То је наш допринос одрживом развоју локалних заједница на територији АП Војводине и наш допринос да ускладимо секторске политике, те да сви заједно дођемо до правих решења у односу на одрживо коришћење простора и ресурса“, рекао је др Пузовић.

Директор Завода за урбанизам Војводине, Владимир Зеленовић рекао je да је 2002. година била веома важна јер су тада, Омнибус законом, све надлежности на изради просторних и урбанистичких планова и уређење простора наше Покрајине, који се раде на триторији АПВ, пренети са Републике на АПВ.- Наш Завод, који се овим пословима успешно бавио и предходних педесет година, наставио је да ради исти посао, али сада као Јавно предузеће чији је оснивач Скупштина АПВ.
За протеклих тринаест година, Завод је израдио велики број Просторних планова подручја посебне намене заштићених природних добара, специјалних резервата природе као и најважнијих инфраструктурних коридора. Педесет стручњака Завода, својим великим искуством и одговорном приступу послу,израдом ових значајних планова највише су допринели да наш Завод буде један од најбољих у Србији.
Овом публикацијом, којом је обухваћено осам ППППН израђених и усвојених у периоду од 2003. до 2013. године желели смо да, заједно са нашим оснивачем, омогућимо великом броју корисника ових простора, представимо један значајан сегмент рада Покрајинског Секретаријата и нашег Завода. - истакао је директор Зеленовић.

С обзиром на то да су, у међувремену, усвојена још три просторна плана, као и да је у току израда још неколико просторних планова подручја посебне намене, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине има намеру да и њих систематизују у једној од наредних публикација. На данашњој презентацији су били, поред представника институција које су учествовале у изради планских докумената, као што су ЈП Завод за урбанизам Војводине и Покрајински завод за заштиту природе, и представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Асоцијација просторних планера.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт