новости


Нови Сад, 27. јун.2016.

Програм имплементације просторног плана Републике Србије 2016-2020 

У просторијама ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ у Новом Саду 27. јуна 2016. године одржана је јавна презентација Програма имплементације Просторног плана Републике Србије за период 2016-2020.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као носилац израде организује презентације Програма имплементације Просторног плана Републике Србије 2016-2020, у складу са чланом 79. став 5 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15).

... даље

Нови Сад, 24. јун 2016.

Јавна презентација просторног плана за „Банатску магистралу“ 

У оквиру јавног увида, 24. јуна је у просторијама Скупштине АП Војводине, одржана јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута првог реда број 24 - Суботица- Зрењанин - Ковин – Банатска магистрала и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута првог реда број 24 - Суботица- Зрењанин – Ковин.

... даље

Вршац, 2 – 4. јун 2016.

VI Научно-стручни скуп са међународним учешћем: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: У СУСРЕТ ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА 

У организацији Асоцијације просторних планера Србије и Географског факултета из Београда по шести пут је одржан научно-стручни скуп са међународним учешћем на тему планирања и уређења простора и насеља под називом: ”Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља: у сусрет европским интеграцијама”.

... даљеПриказано текстова 1 до 3 од укупно 201

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт